Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger - Gorenje
luk
...

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Gorenje er forpligtet til at sikre, at personoplysninger behandles på en måde, der garanterer tilstrækkelig sikkerhed og fortrolighed for registrerede, der benytter virksomhedens webtjenester og -løsninger.

Indhentning og behandling af personoplysninger foretages med passende fysiske og logiske sikkerhedsforanstaltninger. Hvis personoplysninger indsamles og behandles på grundlag af den registreredes samtykke, behandles oplysningerne, indtil den registrerede kontakter virksomheden og udtrykkeligt trækker sit samtykke tilbage.

Ingen af de indsamlede personoplysninger overføres til et tredjeland.

Al adgang til personoplysningerne skal godkendes af Gorenje GSI, d.o.o., og oplysningerne er kun tilgængelige for autoriserede personer. Der foretages ikke automatisk behandling af de opbevarede personoplysninger.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende kontrol med og behandling af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail til følgende adresse: gdpr@gorenje.com.

Hvis du oplever misbrug i forbindelse med Gorenje GSI, d.o.o.s behandling af og kontrol med personoplysninger, kan du kontakte den kompetente tilsynsmyndighed:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 3319 3200

Fax: 3319 3218

E-mail: dt@datatilsynet.dk