Konkurrencebetingelser - Gorenje

Konkurrencebetingelser

Gorenje Group Nordic

Hvordan deltager jeg i konkurrencen?

Man skal være over 18 år samt bosat i Danmark for at kunne deltage i konkurrencer arrangeret af Gorenje Group Nordic, medmindre andet er beskrevet. Gorenje Group Nordic forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderen og frasortere deltagere under 18 år. Ansatte i Gorenje Group Nordic og personer og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer der afholdes af Gorenje Group Nordic. Ansatte hos samarbejdspartnere og personer i dens husstand må ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

Deltagelse i konkurrencer er gratis, og hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og adresse vil blive udelukket af konkurrencen.

Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Gorenje Group Nordic.

Udvælgelse af vinderen

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. Gorenje Group Nordic forbeholder sig retten til at offentliggøre vinderens navn af en konkurrence eller event på såvel Gorenje.dk, eller på Facebooksiden: Gorenje Danmark.

Vinderen skal sende en e-mail med adresseoplysninger indenfor en svarfrist på 14 dage. Hvis svarfristen ikke overholdes, eller hvis præmien kommer retur med postvæsenet, bortfalder retten til præmien, og der trækkes en ny vinder. Præmien afsendes inden for 14 hverdage efter vinderen har oplyst sin adresse med almindelig post. Gorenje Group Nordic fralægger alt ansvar for ukorrekte eller fejlskrevet kontaktoplysninger og e-mails der ikke kommer frem.

Præmien

Ingen af præmierne kan ombyttes til kontanter eller til andre præmier. Ved gavekort eller varer tilknyttet bestemte butikker, gælder butikkens retningslinjer.

Gældende skatter, statsafgifter og andre omkostninger, som er tilknyttet fra præmien, er, medmindre andet er angivet, vinderens ansvar alene.

Samtykke

Ved deltagelse i konkurrencen giver du samtidig samtykke til, at Gorenje Group Nordic må registrere og opbevare dine personoplysninger, til brug ifm. administration af konkurrencen. Når konkurrencen er slut, slettes personoplysningerne.

Gorenje Group Nordic tilstræber, at information og indhold til enhver tid er opdateret og korrekt, men kan dog ikke forsikre, at indholdet er fejlfrit og komplet. Derfor fraskriver Gorenje Group Nordic sig alt ansvar i tilfælde af trykfejl eller fejl i forbindelse med præmieinformationer. Gorenje Group Nordic kan ikke holdes ansvarlig for fejl på internettet eller mislykket modtagelse af deltagers indsendelser. Gorenje Group Nordic har ret til at ændre konkurrencebetingelserne eller stoppe konkurrencen uden varsel, hvis dette bliver nødvendigt. Dette betyder også at Gorenje Group Nordic også ret til ikke at udløse præmierne.

Konkurrencedeltagere accepterer, at Gorenje Group Nordic må eksponere navn på Gorenje Group Nordic’ platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.

Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos Gorenje Group Nordic er man indforstået med konkurrencereglerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev