80 måneders garanti - Gorenje
80 MÅNEDERS GARANTIRegistrer dit køb
1
Om kampagnen
Registrér dit køb

Når du køber et Gorenje produkt, kan du være sikker på, at du har købt et høj kvalitets, pålideligt og holdbart produkt. Vi tilbyder nu i alt 80 måneders garanti på udvalgte Gorenje køleprodukter købt i perioden 1.6.2019 - 30.4.2020. Vores 80 måneders garanti giver dig fuldstændig ro i sindet, og viser dig samtidig, hvor meget vi stoler på vores teknologi og kvalitet af vores produkter.

Gorenjes køle-/fryseskabe er skabt i perfekt harmoni med naturen. Den innovative IonAir-teknologi kombineret med de avancerede MultiFlow 360°- og NoFrost Plus-funktioner skaber et ideelt mikroklima til at holde madvarer friske og sunde. Hvert år smider vi store mængder mad ud på grund af uhensigtsmæssig opbevaring og deraf følgende fordærvede madvarer. Men IonGeneration-køleskabe har den ideelle løsning – optimale temperaturer kombineret med negativt ladede ioner, hvilket skaber det ideelle miljø for opbevaring af sunde madvarer og holder dem friske meget længere end traditionelle systemer.

Vilkår og betingelser

Sådan fungerer tilbuddet:
  • Gælder kun for udvalgte køleprodukter fra Gorenje.
  • Købet skal være foretaget indenfor kampagneperioden 01.06.2019-30.04.2020.
  • Registreringen kan kun foretages 1 gang pr. købt produkt.
  • Registreringen skal være foretaget senest 30 dage efter fakturadato.
  • Produktet skal være købt og betalt i Danmark.
  • Gælder kun privatkøb, og i forbindelse med privat brug. Gælder ikke erhvervskunder.

Vilkår og betingelser for Gorenje 80 måneders garanti

Hvis du har registreret dit produkt og er i besiddelse af dit købsbevis, yder vi 80 måneders garanti på dit Gorenje køleprodukt fra købsdatoen. Den gratis garanti er tilgængelig for kunder med bopæl i Danmark. Din Gorenje garanti er underlagt følgende betingelser for produktet, dine lovbestemte rettigheder forbliver uændrede heraf:

1. At produktet udelukkende anvendes til privat brug i en privat husholdning.
2. At produktet er blevet installeret og anvendt i henhold til brugsanvisningen og eventuelle separate installationsanvisninger fra Gorenje.
3. At produktet er blevet sluttet korrekt til lysnet i overensstemmelse med lokale love og regler.
4. At produktet ikke har været udsat for misbrug eller et uheld eller er blevet repareret eller modificeret af andre end Gorenjes autoriserede serviceafdeling.
5. Hvis Gorenje anser det for nødvendigt at udskifte et produkt i løbet af garantiperioden, dækkes det nye produkt af den originale garantiperiode; der starter ikke en ny garantiperiode.
6. Garantien kan ikke overføres og gælder kun for den originale køber af produktet/produkterne.
7. At produktet ikke anvendes til udlejning.

 

Garantien udelukker og dækker ikke besøg af servicetekniker for at:

1. Udbedre installationen af produktet.
2. Reparere brugte produkter eller produkter, som har været anvendt af flere personer i offentlige områder.
3. Udbedre normal slitage, som med rimelighed kan forventes for et produkt ud fra alder og brug.
4. Instruere brugeren i korrekt brug af produktet.
5. Udskifte hovedsikringer eller udbedre ledningsføring.
6. Udskifte eller reparere kosmetiske dele eller forbrugsdele som f.eks. elpærer, stik, sikringer, kabler, filtre og tilslutningsdele, greb, håndtag, glas og trådhylder, gummislanger, plastdørhylder og andet tilbehør. Dette inkluderer også dele, som er slidte, misfarvede eller beskadigede, herunder beskadigelse på grund af forkert brug eller rengøring.
7. Reparere et produkt på grund af kalk, skimmel, snavs, fedt, spild og lugtgener.
8. Reparere skader på grund af oversvømmelse, lynnedslag, elektrisk stød eller overspænding, storm, ekstreme temperaturer, eksplosion, slag, korrosion, tyveri eller forsøg på tyveri.
9. Reparere eller udskifte metal eller overflader på grund af skår, ridser, revner eller skader som følge af ukendte årsager eller abrasiv rengøring og rengøringsmidler, forkert brug af redskaber, uegnet form eller ujævn overflade på redskaber eller fremmedlegemer mellem redskab og overflade.

Produkter der indgår i kampagnetilbuddet:

For at kunne give dig den bedst mulige service har vi brug for nogle få personlige oplysninger. Det er vigtigt at alle informationer indtastes korrekt, for at garantien er gældende. Udfyld formularen nedenfor og få tilsendt et 80 måneders garantibevis.
Garantibeviset tilsendes til den ovenfor angivne mail-adresse.

Problemer med registreringen?

Oplever du problemer med registreringen eller har du andre spørgsmål vedrørende registreringen, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.
E-mail: salg.dk@gorenjegroup.com
Telefon: 36 72 11 33
Tilmeld dig vores nyhedsbrev