G5 Quality Service - Gorenje
luk
...
Om kampagnen
Registrér dit køb

G5 Quality Service

Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed og tryghed med deres Gorenje produkt, både nu og i fremtiden. Derfor giver vi G5 Quality Service til alle vores kunder fra den dag et Gorenje produkt købes.

Gælder for alle Gorenje hårde hvidevarer (undtaget fritstående mikrobølgeovne), som er købt efter 1. april 2018. Det er påkrævet af forbrugeren at registrere sit produkt på Gorenjes hjemmeside for at opnå denne ekstra fordel. G5 Quality Service er en 5 årig sikkerhed for at produkterne lever op til vores kunders forventning til kvalitet og service. Den består af følgende:

2 års total sikkerhed

Gorenje giver dig reklamationsret i 24 måneder fra købsdato. Her har Gorenje bevisbyrden i forhold til gældende lovgivning. Loven foreskriver kun 6 måneder, derudover har forbrugeren normalt 18 måneders bevisbyrde.

5 års gratis reservedele

Gorenje tilbyder 5 års måneders gratis reservedele ved materialefejl, der konstateres ved normalt brug i en almindelig husholdning.

10 års reservedelssikkerhed

Er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til dit Gorenje produkt i minimum 10 år fra købsdato.

Betingelser for G5 Quality Service

Reklamationsretten i de første 24 måneder dækker materialer og fabrikationsfejl, der konstateres ved normalt brug i en almindelig husholdning. Gratis reservedele udover 24 måneder dækker materialefejl, der konstateres ved normalt brug i en almindelig husholdning (der kan relateres til fabrikationsfejl). Reparation skal udføres af autoriseret Gorenje teknikker. Teknikkers arbejdsløn, kørsel o.l. dækkes ikke.

Reklamationsretten dækker ikke fejl eller skader opstået ved fejlbetjening, misbrug eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig montering herunder indbygning, opstilling eller tilslutning. Elektriske fejl som er udefrakommende såsom lynnedslag, fejl i forsyningsnettet o.l. Fejl eller skader direkte eller indirekte opstået som følge af overbelastning, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse. Hvis produktet ved eventuel reparation ikke står tilgængeligt for teknikeren.

For 5 års gratis reservedele gælder endvidere:

• Betingelserne gælder for reservedele til Gorenjes hårde hvidevarer (undtaget fritstående mikrobølgeovne) købt og anvendt inden for Danmarks grænser.

• 5 års gratis reservedele dækker udelukkende reservedele til Gorenjes hårde hvidevarer og omfatter ikke mangler, som skyldes materiale- og/eller produktionsfejl.

• 5 års gratis reservedele dækker ikke arbejdsløn og transportudgifter for den autoriserede servicetekniker. Disse omkostninger beregnes efter gældende prisliste på det tidspunkt, hvor servicen aktiveres. 

• 5 års gratis reservedele bortfalder, hvis defekten i produktet er forårsaget af:
- Manglende overholdelse af brugsanvisningen.
- Reparationer foretaget af uautoriserede personer.
- Indbygning af ikke-originale komponenter i produktet.
- Forkert håndtering af produktet.
- Skader fremkaldt af mekaniske slag på grund af en fejl begået af køberen eller en tredjeperson.
- Force majeure (oversvømmelse, tordenvejr, brand etc.).
- Anvendelse af produktet til erhvervsmæssige eller spekulative formål.

• Efter reparation eller udskiftning af reservedele bliver de udskiftede dele Gorenjes ejendom.

Udføres der en service, vil denne hverken forlænge, forny eller ændre den generelle serviceperiode, som gælder for produktet som helhed. Alle andre krav dækkes ikke af disse vilkår og betingelser.

Kvalitet og tradition

Gorenje har produceret hvidevarer af høj kvalitet i mere end 60 år. Vi gør vores yderste for at udvikle vores egne teknologier og løbende forbedre vores produktionsprocesser. Med afsæt i slovensk tradition og europæiske værdier er Gorenje blandt de førende hvidevareproducenter i Europa. Vi er stolte af hvert eneste produkt, der forlader vores fabrikker, for vi ved, at de er produceret og testet i henhold til de strenge europæiske miljøkrav.

Life Simplified

For at kunne give dig den bedst mulige service har vi brug for nogle få personlige oplysninger. Det er vigtigt at alle informationer indtastes korrekt, for at G5 Quality Service er gældende. Udfyld formularen nedenfor og få tilsendt et G5 Quality Service bevis.
G5 Quality Service beviset tilsendes til den ovenfor angivne mail-adresse.
Fx: BOP799S51X

Problemer med registreringen?

Oplever du problemer med registreringen eller har du andre spørgsmål vedrørende registreringen, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

E-mail: salg.dk@gorenjegroup.com
Telefon: 36 72 11 33